Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Aktualny stan technologii

Na dalszy rozwój technologii podpisu elektronicznego wpływ będzie miała mobilność, cloud computing i dążenie do tego, aby usługi z nim związane były bardziej dostępne, przyjazne użytkownikom oraz zintegrowane ze standardowymi systemami informatycznymi poszczególnych grup użytkowników.

Przyszłością e-podpisu jest połączenie technologii PKI (Public Key Infrastructure) z zaletami rozwiązań z zakresu cloud computingu. Dzięki wygodnej procedurze online pojawia się coraz więcej możliwości złożenia i weryfikacji bezpiecznej sygnatury elektronicznej. Usługa taka pozwala również na uzyskanie informacji, czy dokument jest podpisany cyfrowo. Przykładem takiej usługi jest WebNotarius od Certum. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_webnotarius.xml.

Wprowadzenie nowego unijnego rozporządzenia elDAS będzie miało znaczenie nie tylko dla stanu prawnego podpisu elektronicznego, ale także technologicznego. Jego postanowienia ujednolicą bowiem normy dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w Unii Europejskiej. Dzięki rozporządzeniu powstaną dogodne warunki do zbudowania Jednolitego Rynku Cyfrowego w UE. Według Michela Bamiera, Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, jest ono „(…) ważnym krokiem w rozwoju e-gospodarki, elektronicznego fakturowania i sądownictwa. Nowe zasady pozwolą (…) obywatelom, konsumentom, przedsiębiorcom i organom administracji na rozwijanie ich działalności on-line” (http://www.mg.gov.pl/node/ 202/8?theme=mg_ wal).

Na postanowieniach elDAS skorzystają polscy obywatele mieszkający za granicą – po ich wprowadzeniu komunikacja z urzędami znajdującymi się nie tylko w naszym kraju odbywać się będzie w sposób szybki i nie-wymagający częstych przyjazdów, które generują koszty. Jest to droga do rozwiązania problemów związanych z np. interpretacją przepisów czy z kompatybilnością oprogramowania. Trudno też będzie uzasadnić wydatkowanie środków finansowych na tworzenie niespójnych lokalnych i krajowych niezestandaryzowanych rozwiązań.

Czy UNIZETO ma prawo certyfikowania?

CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji zostało uruchomione 15.12.1998 roku jako jednostka organizacyjna Unizeto Technologies SA świadcząca usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym.

W 2002 r. PCC CERTUM zostało wpisane przez Ministra Gospodarki do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl). Od tego roku znajduje się na liście światowych zaufanych centrów certyfikacji (CA). Jest więc najstarszym i największym publicznym centrum certyfikacji

w Polsce, działającym w skali globalnej – obsługuje klientów z kilkudziesięciu krajów świata.

CERTUM specjalizuje się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamość osób w internecie oraz w usługach zapewniających wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń komputerowych.

Jako pierwsze CA w Polsce weszło w posiadanie pieczęci dla wszystkich swoich usług związanych z podpisem elektronicznym. Od stycznia 2010 roku uzyskało pieczęć WebTrust Extended Validatibn także dla certyfikatów EVSSL

Kto jeszcze ma prawo certyfikowania?

Nie każdy podpis elektroniczny jest równoważny z własnoręczną sygnaturą. Moc prawną mają wyłącznie dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Certyfikat to „elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby” (isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU200 1130l450&type=l).

Prawo do świadczenia usług certyfikacyjnych mają wyspecjalizowane podmioty, które pomyślnie przeszły audyt (realizowany przez Ministerstwo Gospodarki) i wpisane zostały przez Ministra Gospodarki do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących takie usługi, prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.